Workshops

Welstone heeft drie basisworkshops gecreëerd. Alle met de focus op de presence, persoon, de aanwezigheid, de visie en daarmee de invloed van de professional (zie hier onder bij 'doelgroep').

Deze basisworkshops vormen de grondslag van alle workshops (en andere activiteiten) die door Welstone aangeboden worden. Op basis van open inschrijving of op maat voor u gesneden.

Neem hier contact met ons op voor meer informatie over een presentatie of workshop, of voor een nadere kennismaking

Center
In Center is de focus op het ontwikkelen en ontplooien van die kwaliteit van bewustzijn die wij Center noemen en die de grondslag vormt voor ons ZELFvertrouwen.

Delen
In Delen is de focus gericht op die delen (of gewoontepatronen) in onze persoonlijkheid die ons soms overnemen en ons ZELFvertrouwen ondermijnen.

Mindfulness
In Mindfulness wordt geleerd en geoefend om in een professionele setting tegelijkertijd ontspannen, wakker, aandachtig en vrij(er) van oordelen te zijn.

Doelgroep
De workshops van Welstone zijn bedoeld voor iedereen die als professional regelmatig betrokken is bij conflicten en temidden daarvan zijn innerlijk evenwicht (Center / Mindfulness) moet bewaren of verkrijgen.

Doel
Iedere deelnemer ontwikkelt tijdens de workshops passende methodes om in het midden van de turbulentie van een conflict in Center en aandacht te blijven en / of werkt juist met die delen in de eigen persoonlijkheid die in de turbulentie van een conflict geactiveerd worden en ons uit Center brengen.

Wat anderen van onze workshops vonden