Kosten

De kosten van de mediation bestaan uit het honorarium van de mediator en eventuele kosten.

Als uitgangspunt voor het honorarium voor zakelijke mediations geldt een bedrag van € 200,- exclusief BTW (€ 242,- inclusief BTW) per uur.
Particulieren betalen € 200,- inclusief BTW (€ 165,29 exclusief) per uur.
Deze bedragen kunnen worden aangepast aan de omstandigheden als spoedeisendheid; grote - of geringe - financiële belangen; financieel on- of minvermogen etc.
Ook andere afspraken zijn bespreekbaar.

Het afgesproken tarief wordt vastgelegd in een schriftelijke "Mediation-overeenkomst" of correspondentie.
In beginsel draagt iedere partij voor een gelijk deel bij in de kosten van de Mediation. Daarvan kan in onderling overleg worden afgeweken.

Kosten te hoog?
Als genoemde kosten voor u te hoog zijn, kunt u mogelijk een beroep doen op gesubsidieerde bijstand. Informatie daar over kunt u verkrijgen bij de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org