Welstone home

In alle meningsverschillen
zijn onze tegenstanders
krankzinnig

Mark Twain