Welstone home

Een vooroordeel is
moeilijker te splitsen
dan een atoom

Albert Einstein