Welstone home

Het grootste communicatieprobleem is
dat we niet luisteren om te begrijpen
We luisteren om te antwoorden

Dalai Lama